Logo Smeg

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCESS TO WEB SITE

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Používání těchto webových stránek podléhá následujícím podmínkám. Přístup na stránky a jejich procházení jsou povoleny pouze v případě akceptování těchto podmínek. Tyto webové stránky nelze používat ani navštívit bez předchozího souhlasu s těmito podmínkami. Používání těchto stránek znamená souhlas s těmito podmínkami. 1.   Společnost SMEG S.p.A. si vyhrazuje právo na změnu svých produktů bez oznámení. Obrázky, údaje a popisy na těchto webových stránkách nejsou závazné, nýbrž pouze ilustrativní. Je naprosto nezbytné dodržovat pokyny k instalaci uvedené v návodu k obsluze příslušného spotřebiče. Tyto stránky mohou obsahovat publikace s chybnými technickými údaji nebo tiskovými chybami. Společnost SMEG S.p.A. odstraní případné chyby co nejdříve. Údaje uvedené na těchto stránkách nemusí být aktuální, neboť web je aktualizován pouze periodicky. Údaje zveřejněné na webových stránkách mohou být změněny poté, co se produkty nebo údaje, které se jich týkají, skutečně změnily.

2.  Tyto stránky a informace v nich obsažené, jména, obrázky, fotografie a reprodukce, loga a ochranné známky odkazují na společnost SMEG S.p.A. a její přidružené společnosti, jsou výhradní a podléhají ochraně obchodních značek, patentů i ochraně před nekalou soutěží. Všechny produkty, obrázky a reprodukce, logo, ochranné známky a patenty výrobků jsou výhradním vlastnictvím společnosti SMEG S.p.A. a jejích přidružených společností. Žádná jiná strana nemá oprávnění ani právo používat tyto produkty. Obsah těchto stránek nesmí být žádným způsobem interpretován ve smyslu oprávnění nebo používání produktů nebo ochranných známek společnosti SMEG S.p.A. Jakékoliv porušení bude stíháno společností SMEG S.p.A v souladu se stávajícími právními předpisy o ochraně obchodních značek a patentů i předpisy proti nekalé soutěži.

3.   Produkty a služby popsané na těchto stránkách mohou být dodány, pokud jsou k dispozici. Jejich zveřejnění na webových stránkách nezaručuje (ani implicitně) jejich dostupnost, prodejnost a vhodnost pro konkrétní použití ani soulad s platnou legislativou v každé jednotlivé zemi.

4.    Společnost SMEG S.p.A. ani žádná z přidružených společností nenesou smluvní ani nesmluvní odpovědnost za škody (včetně nepřímých či nekvantifikovaných škod) vyplývající z nemožnosti použití těchto stránek, ztráty jakýchkoliv údajů nebo zisků, které mohou být jakýmkoliv způsobem spojeny s používáním tohoto webu.

5.    Společnost SMEG S.p.A. může tyto podmínky používání webových stránek i jakékoliv jiné části webu kdykoliv bez oznámení změnit.

6.    Společnost SMEG S.p.A. neodpovídá za obsah stránek propojených s vlastními stránkami ani za problémy vzniklé nepřímým propojením prostřednictvím odkazů.

7.    Společnost SMEG S.p.A. inzeruje na webových stránkách všechny své produkty. To však neznamená, že všechny produkty jsou uváděny na trh v každé zemi, ani to, že společnost SMEG S.p.A. má v úmyslu uvádět na trh všechny své produkty v každé zemi a že její produkty - pokud jsou uvedeny  na trh - jsou okamžitě k dispozici v každé zemi. Ti, kteří mají zájem o získání aktuálních informací, mohou zaslat žádost přímo do sídla společnosti SMEG S.p.A.

8.    Tyto podmínky týkající se používání webových stránek se řídí italským právem a jakékoliv spory vyplývající z používání těchto stránek podléhají výlučně jurisdikci soudů v Reggio Emilia v Itálii.

9.    UŽIVATEL, KTERÝ NEAKCEPTUJE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V PLNÉM ROZSAHU, JE VYZVÁN K TOMU, ABY TYTO STRÁNKY OKAMŽITĚ PŘESTAL POUŽÍVAT.

Pokud potřebujete podrobnější informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese smeg@smeg.it